ZERO ma wartość – postępy Grupy Carlsberg

Trzy lata temu Grupa Carlsberg ogłosiła swój program zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Together Towards ZERO”. Ograniczenie śladu węglowego do zera, obniżenie o połowę zużycia wody w browarach, redukcja do zera liczby wypadków we wszystkich lokalizacjach Grupy na świecie oraz zapewnienie konsumentom 100 proc. możliwości wyboru bezalkoholowych wariantów piw to główne założenia programu. W trzecią rocznicę ogłoszenia tych ambitnych celów Grupa, w tym Carlsberg Polska, podsumowuje postępy w ich realizacji.

Zmiany klimatyczne stały się faktem. Ich skutki są odczuwalne zarówno dla ludzi, całej planety, jak i biznesu. Grupa Carlsberg od lat działa na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz angażuje się w inicjatywy, takie jak „Uniting Business and Governments to Recover Better”, aby dzielić się dobrymi praktykami i zadbać, by częścią planów naprawczych po COVID-19 były działania na rzecz klimatu.

Cele „Together Towards ZERO” vs dotychczasowe osiągnięcia

ZERO śladu węglowego

Celem Grupy Carlsberg założonym w programie TTZ jest ZERO emisji CO2 w browarach do 2030 r. i stosowanie energii elektrycznej w 100 proc. pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2022 r. Do tej pory udało się globalnie zredukować emisję dwutlenku węgla o 30 proc. w odniesieniu do stanu wyjściowego z roku 2015. Jednocześnie w roku 2019 56 proc. energii elektrycznej pochodziła ze źródeł odnawialnych. Grupa zredukowała także od 2017 r. zużycie węgla o 89 proc. Celem jest osiągnięcie do 2022 r. ZERO węgla przy zaopatrzaniu w energię wszystkich browarów Grupy. Spółka Carlsberg Polska osiągnęła w 2019 r. redukcję CO2 o 6,5 proc. w stosunku do 2015 r. Firmie udało się także zredukować zużycie energii elektrycznej i cieplnej o 2,9 proc. w 2019 r. (od 2015 roku).

ZERO marnowania wody

Grupa Carlsberg zamierza ograniczyć zużycie wody w swoich browarach o 50 proc. do 2030 r. z celem pośrednim – o 25 proc. do roku 2022. Grupa intensywnie współpracuje z partnerami z terenów z ograniczoną dostępnością wody (głównie Azja), aby jak najbardziej efektywnie i odpowiedzialnie gospodarować wodą w zlokalizowanych tam browarach.

Na koniec 2019 r. Grupa Carlsberg osiągnęła 12 proc. Spadku zużycia wody w odniesieniu do stanu wyjściowego z 2015 r. W Polsce w analogicznym okresie zanotowano 5,9 proc. redukcji zużycia wody. Zmalało także średnie zużycie wody w browarach Carlsberg Polska na jeden hektolitr gotowego piwa. Przykładowo w Browarze Kasztelan w 2019 r. średnie zużycie wody wynosiło 2,64 hl/hl gotowego piwa (w por. do 3,1 hl/hl w 2018).

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Do 2022 r. Grupa Carlsberg chce zapewnić konsumentom 100-procentowy dostęp do bezalkoholowych wariantów piw ze swojego portfolio, a także do informacji nt. wartości odżywczych swoich piw w opisach zamieszczonych w internecie. W Polsce wszystkie piwa alkoholowe Carlsberg Polska są już opatrzone symbolami odpowiedzialnościowymi: „W ciąży nie piję alkoholu”, „Alkohol tylko dla pełnoletnich”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Natomiast na poziomie całej Grupy Carlsberg te oznakowania zawiera już 99 proc. produktów. Carlsberg Polska prowadzi kampanię społeczną „Trzeźwo myślę”, której celem jest promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu jako elementu nowoczesnego stylu życia. W 2019 roku z przekazem edukacyjnym kampanii zapoznało się ok. 6 mln odbiorców, z czego blisko 800 tys. dowiedziało się o jej założeniach i reagowało na nią w mediach społecznościowych.

ZERO wypadków

Grupa Carlsberg zobowiązuje się do 2022 r. zredukować liczbę wypadków o 15 proc. rocznie, zaś do 2030 r. osiągnąć zerowy poziom wypadków skutkujących zwolnieniem lekarskim we wszystkich lokalizacjach na świecie. Do tej pory w Grupie zredukowano liczbę takich wypadków z udziałem pracowników o 44 proc. w odniesieniu do stanu wyjściowego z 2015 r.

W Carlsberg Polska dzięki wdrożeniu szeregu działań i programów, jak np. „Bezpieczna piątka”, „5 Złotych zasad Grupy Carlsberg” czy „Bezpieczne Auto Carlsberga” udało się osiągnąć długotrwały trend ograniczania liczby wypadków z udziałem pracowników, skutkujących zwolnieniem lekarskim. W 2019 r. liczba tego typu wypadków dla całej spółki wyniosła 9, tyle samo co rok wcześniej.

Cele określone w „Together Towards ZERO” wynikają z misji Grupy Carlsberg – „warzymy dla lepszego dziś i jutra”. To zobowiązanie, zgodnie z którym staramy się jak najlepiej dbać o środowisko w obszarach, na które mamy wpływ i o naszych pracowników. Nasze browary w Polsce są usprawniane pod kątem odpowiedzialnego gospodarowania wodą i zrównoważonego procesu warzenia piwa, ograniczania emisji CO2 i podnoszenia bezpieczeństwa pracy. Prowadzimy też kampanie edukacyjne promujące odpowiedzialną konsumpcję alkoholu – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, Dyrektor ds. komunikacji Carlsberg Polska.

Program „Together Towards ZERO” jest spójny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) i założeniami Porozumienia Paryskiego (2015). W jego opracowaniu pomagali eksperci m.in. z Carbon Trust i Fundacji WWF International. Jest on także częścią globalnej strategii biznesowej SAIL’22 Grupy Carlsberg.

 

 

źródło: informacja prasowa Grupy Carlsberg