Konferencja Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw

logo

 

Redakcja czasopisma AGRO Industry oraz serwis internetowy agroindustry.pl po raz kolejny objęły patronatem medialnym konferencję Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (KSPOiW), która odbyła się 20 maja  2016 r. w Kielcach.

Doroczną przedsezonową konferencję Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw otworzył po raz kolejny prezes stowarzyszenia Stanisław Adamiak.
Podkreślił on,  iż wbrew obawom oraz ubiegłorocznej suszy, rok 2015 został zakończony tendencją wzrostową w produkcji owoców na poziomie dwóch procent i Polska utrzymała swoją czołową, pierwszą pozycję w produkcji owoców mrożonych na świecie. Sytuacja wyglądała niestety nieco gorzej w produkcji warzyw, gdzie susza spowodowała spadek produkcji o dwa procent – jeśli wierzyć statystykom. Mimo to nadal pozostajemy czołowym eksporterem owoców i warzyw mrożonych, eksportując rocznie blisko 800 tysięcy ton, które stanowią w produkcji owocowo warzywnej kraju prawie 50 procent.

Zdaniem prezesa w roku 2016 polskiego producenta czeka wiele wyzwań. Między innymi jest to obowiązkowa kontraktacja, jak również dobiegające do końca rozmowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie porozumienia o wolnym handlu, którego warunki na dzień dzisiejszy pozostają nieznane opinii publicznej – wielu ekspertów twierdzi, że dla przemysłu rolno-spożywczego to porozumienie może być korzystne. W tym roku wejdzie również w życie ustawa o prawie wodnym w związku z czym KSPOiW wysłało swoje uwagi do tego projektu, a zwłaszcza do planowanych maksymalnych stawek obciążeń za wodę i ścieki, które wielokrotnie zwiększyłyby koszty produkcji.

Podczas otwarcia konferencji walne zebranie członków Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw za wieloletnie wpomaganie oraz liczne zasługi dla stowarzyszenia oraz polskiego rolnika nadało godność członka honorowego KSPOiW pani dr Bożenie Noseckiej z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.
W wydarzeniu udział wzięło 190 przedstawicieli branży oraz firmy ściśle z nią związane. Poruszono między innymi takie tematy jak porozumienie o wolnym handlu USA – UE czy umowy kontraktacyjne w świetle ustawy z dnia 10 lipca 2015 o Agencji Rynku Rolnego. Uhonorowana Bożena Nosecka mówiła natomiast o sytuacji rynkowej w branży owocowo-warzywnej ze szczególnym uwzględnieniem mrożonych owoców i warzyw.