Mark Schneider, prezes Nestlé S.A. o prognozowanych wynikach finansowych w 2018 roku

W ciągu ostatnich kilku miesięcy z sukcesem dokonaliśmy zmian w naszym portfolio. Przewidujemy, że w 2018 roku osiągniemy wzrost organiczny na poziomie od 2% do 4%. Spodziewamy się również poprawy zysku operacyjnego na akcję, mierzonego przy zachowaniu stałego kursu walutowego, a także wzrostu efektywności kapitałowej. Jednocześnie kontynuujemy inwestycje, których celem jest dalszy rozwój
i efektywność ekonomiczna, średni jednocyfrowy wzrost organiczny oraz znaczna redukcja kosztów strukturalnych
do 2020 roku. Chcemy to osiągnąć dzięki innowacjom i odświeżaniu naszych najważniejszych produktów.


Rok 2017 firma zamknęła z 2,4% wzrostu organicznego i wzrostem zysku operacyjnego o 50 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego. Szczegółowe wyniki:

  • 2,4% wzrostu organicznego dzięki 1,6% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego (RIG) i pozytywnemu +0,8% wpływowi zmiany cen,
  • sprzedaż całkowita na poziomie 89,8 mld CHF, wzrost o 0,4%, przy 1,9% negatywnym wpływie restrukturyzacji portfolio (główny wpływ joint venture Froneri),
  • zysk operacyjny na poziomie 16,4% oznacza 40 punktów bazowych wzrostu w stosunku do roku poprzedniego i 50 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego,
  • zysk na akcję wzrósł o 4,6% do poziomu 3,55 CHF (przy zachowaniu stałego kursu walutowego +4,7%),
  • proponowane zwiększenie dywidendy do 2,35 CHF za akcję (+2,2%),
  • perspektywy na rok 2018: firma będzie dążyć do osiągnięcia organicznego wzrostu na poziomie od 2% do 4% przy jednoczesnej poprawie zysku operacyjnego i zwiększaniu efektywności kapitałowej. Koszty restrukturyzacyjne przewidywane są na około 700 mln CHF.

 

źródło: informacja prasowa Nestlé S.A.