Kierunek Marka Własna – warsztaty

Przedstawicieli producentów zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach poświęconych w całości tematyce marek własnych. W ramach dwudniowego spotkania odbędą się cztery warsztaty:

WARSZTAT 1 Zakupy i Sorcing 3h
1. Wprowadzenie do marek własnych:
Definicja marki własnej i jej rola w strategii biznesowej.
Zalety i korzyści płynące z posiadania marki własnej.
2.Planowanie i zarządzanie procesem:
Etapy procesu zarządzania marką własną.
Budżetowanie i zarządzanie kosztami.
3.Monitorowanie i ocena efektywności:
Kryteria oceny sukcesu marki własnej.
Metryki wydajności i wskaźniki key performance indicators (KPIs).
Analiza danych i raportowanie.
4 Studia przypadków i przykłady praktyczne:
Analiza sukcesów i porażek przykładowych firm w zarządzaniu markami własnymi.
Praktyczne przykłady strategii marketingowych i zarządzania asortymentem.
5.Ćwiczenia praktyczne:
Analiza przypadków związanych z zarządzaniem marką własną.

 

WARSZTAT 2 Category management ze szczególnym uwzględnieniem sieci dyskontowych 3h
1. Analiza strategiczna kategorii asortymentowej.
– dane i materiały, częstotliwość przeprowadzenia analizy strategicznej
– przebieg procesu analizy strategicznej kategorii – etapy procesu
a. strategia firmy dyskontowej i definicja kategorii – drzewo decyzyjne
b. rola kategorii, ocena kategorii – najbardziej skomplikowany etap analizy
c. cele dla kategorii i strategia dla kategorii asortymentowej
d. taktyki dla kategorii – plan działania
2. Analiza asortymentowa – zasady wyboru asortymentu przez Kupca/Category Managera w sklepie dyskontowym.
– zasady przeprowadzenia analizy asortymentowej kategorii i formuła analizy
– częstotliwość przeprowadzenia analizy – sezonowość kategorii
– proces przygotowania oraz przebieg analizy asortymentowej
– wdrożenie wyników analizy asortymentowej w sklepach (roczny kalendarz zmian)

WARSZTAT 3 Wdrożenie marek własnych od strony producenta 2h
Proces wprowadzenia marek własnych
Strategie producentów
Analiza rynku
Kalkulacja cen i ofertowanie
Przetargi
Wymagania klientów – różnice pomiędzy poszczególnymi formatami
Generyki a innowacje
Współpraca pomiędzy działem sprzedaży a działem jakości
Wdrożenie do produkcji

 

WARSZTAT 4 Negocjacje z sieciami handlowymi 2h
1. Jak słuchać partnera w biznesie? Umiejętność słuchania to najważniejsze narzędzie każdego sprzedawcy. Czy umiem słuchać swoich klientów? Czy Twój klient czuje się wysłuchany i zrozumiany? Umiejętność argumentowania i stosowania w negocjacjach takich technik jak pauza, cisza i odzwierciedlenie.
2. Jak zdobywać informacje zadając angażujące pytania.
3. Zmieniający się klient. Jak komunikować się z różnymi pokoleniami?
Klienci się zmieniają więc ty również zmieniaj zasady. Czy i jak edukujesz i przyciągasz klientów?
4. Jak prowadzić dialog z klientem . Czy jesteś otwarty, szczery i rzeczowy?
Nie obiecuj wszystkiego. Powiedz co możesz zrobić.
5. Nastawienie i budowa relacji z klientem. Bądź przyjaźnie nastawiony. Nich klient wyczuje Twoje pozytywne nastawienie. W każdej sytuacji postaw klienta na pierwszym miejscu.
6. Czy Twoje działania służą klientowi? Czy klient czuje, że zaspokajasz jego indywidualne potrzeby? Czy odpowiadasz na pytania klientów?
7. Kto w Twojej firmie odpowiada za sprzedaż? Czy wszyscy pracownicy mają takie nastawienie, że mogą przyczynić się do zwiększenia sprzedaży poprzez budowę pozytywnej kultury organizacji.

Zgłoszenia udziału w Warsztatach dokonujemy online:

https://bikotechrejestracja.pl/k/kierunek-marka-wlasna/10

Więcej informacji:

Wydawnictwo Bikotech

biuro@bikotech.pl

tel. 535 566 506