Kocioł elektryczny 5,5 MWe i 7500 kg/h pary w zakładzie Upfield

Firma Upfield, po ostatniej inwestycji obejmującej budowę nowoczesnej kotłowni parowej o wydajności 12 t/h, zwiększającej efektywność energetyczną i redukującej emisję CO2 zakładu, decyduje się na kolejny istotny ruch.

Tym razem firma zmierza do zastąpienia istniejącego kotła gazowego bardziej ekologicznym i nowoczesnym kotłem elektrycznym, dążąc do dalszego obniżenia swojego śladu węglowego i osiągnięcia celów dekarbonizacyjnych własnego zakładu.

W zakładzie stanie nowoczesny, szybko reagujący kocioł elektryczny o mocy 5,5 MWe i zdolności generowania 7500 kg/h pary, który zostanie zainstalowany w istniejącej kotłowni gazowej.

W ramach projektu zrealizowana zostanie także budowa linii zasilającej kocioł o napięciu 15 kV z transformatorową stacją 15/0,69 kV. Ponadto, wykonane zostaną podłączenia do istniejącej sieci parowej zakładu, co umożliwi sprawną integrację nowego kotła. Dodatkowo zostanie złożony wniosek o wydanie świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów.

Realizowany projekt wspiera zarówno efektywne zarządzanie zasobami, jak i przyczynia się do istotnej redukcji śladu węglowego. Oczekujemy, że to nowe wdrożenie przyniesie oszczędności emisji CO2 o ok. 3800 ton rocznie – mówi Andrzej Guzik, dyrektor zakładu Upfield w Katowicach.

Inwestycję realizuje firma Dalkia.