50% butelek rPET w PepsiCo do 2030 roku

 

W PepsiCo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, a jednocześnie niezmiennie poszukujemy sposobów tworzenia nowych produktów w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Nasza misja w Unii Europejskiej polegała na budowaniu kultury zachęcania oraz wspierania odzysku i recyklingu opakowań. Z radością stwierdzam, że w wyniku określonego dziś celu udział opakowań pochodzących z recyklingu w PepsiCo zostanie w kolejnych latach zwiększony, a wyznaczony przez nas cel zrealizowany i przekroczony. Opracowanie skutecznej i długoterminowej strategii ponownego wykorzystania opakowań z plastiku wymaga wysiłku i zaangażowania wielu stron. PepsiCo jest gotowa do podjęcia w tym zakresie współpracy z wieloma interesariuszami, co pozwoli na stworzenie przyszłej gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań z materiałów plastikowych. Mając na uwadze poważne trudności z uzyskaniem przystępnego cenowo materiału plastikowego pochodzącego z recyklingu, nadającego się do pakowania żywności, apelujemy do wszystkich interesariuszy, zarówno prywatnych jak i publicznych, zaangażowanych w budowę systemu recyklingu surowców, w tym do Komisji Europejskiej, o przyłączenie się do inwestycji zwiększających możliwości recyklingu plastikowych materiałów opakowaniowych. Zakładając że zwiększone zostaną progi odzysku opakowań i udoskonalona zostanie technologia przetwórcza, z optymizmem będziemy patrzyli na potencjał przekroczenia określonego celu – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na teren Europy i Afryki Subsaharyjskiej.

 

W Polsce PepsiCo współpracuje z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A., która rozpoczęła w tym roku realizację pionierskiego programu pod nazwą „Działaj z imPETem”, zainicjowanego przez cztery wiodące podmioty (Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters oraz Żywiec Zdrój S.A.), oferujące na rynku produkty spożywcze (wody i napoje) w butelkach PET. Celem przedsięwzięcia jest znaczące zwiększenie zbiórki i recyklingu surowca PET w Polsce.

źródło: informacja prasowa PepsiCo

[1]  Wartość uwzględnia ogólny wzrost całkowitego wykorzystania PET w okresie kolejnych 13 lat (2018 – 2030)

[2] Określony cel nie dotyczy Wielkiej Brytanii, która przystąpiła do celów dotyczących rPET wyznaczonych przez UK Plastics Pact