Marek Kamiński, prezes PSBR o wyzwaniach dla browarów rzemieślniczych

Myślę, że produkcyjnie browary rzemieślnicze w Polsce są bardzo mocne, o czym świadczy wysoka jakość warzonych przez nie piw. Problemem są niejednokrotnie kwestie formalne i administracyjne. Nawet najmniejszy browar rzemieślniczy musi spełnić identyczne wymagania formalno-prawne, jak każdy, choćby koncernowy, browar w Polsce. Nie uwzględnia to specyfiki mikrobrowaru, jego możliwości finansowych, kadrowych czy organizacyjnych. W grupie tych problemów i wyzwań mieszczą się kwestie związane z dokumentacją ewidencjonowania produkcji, rozliczaniem akcyzy, wymogami Głównego Urzędu Miar czy procedurą zawieszonej akcyzy. Jest wiele barier rozwoju i kwestii, które można by uprościć bez uszczerbku dla Państwa i uprawnień kontrolnych jego organów, a z dużą korzyścią dla browarów rzemieślniczych, ułatwienia ich funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności. Stowarzyszenie chce się zająć tymi problemami i barierami.