Bezpłatny audyt energetyczny od KAPE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) prowadzi nabór dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej i napojów, w których wykona audyt energetyczny z zastosowaniem nowoczesnej metodologii uwzględniającej oprócz oszczędności energii i kosztów funkcjonowania firmy także korzyści pozaenergetyczne.
Audyt będzie dla firm bezpłatny, ponieważ wykonany zostanie w ramach realizacji unijnego projektu KNOWnNEBs. Ze wszystkich zgłoszeń wybierzemy 5 firm, które otrzymają bezpłatny audyt energetyczny.

Wynik przeprowadzonego w przedsiębiorstwie audytu energetycznego ma duży wpływ na to, czy przedsiębiorca podejmie decyzję o zainwestowaniu w efektywność energetyczną. Obecne podejście do audytu energetycznego obejmuje zwykle tylko analizę bezpośrednich oszczędności kosztów energii, a nie uwzględnia korzyści pozaenergetycznych, takich jak: lepsza jakość wytwarzanych produktów, komfort pracy, zwiększona produktywność czy mniejsza liczba przestojów z powodu konieczności wykonania konserwacji. Oznacza to, że przedsiębiorca, nawet jeśli przeprowadzi audyt, nie zna wszystkich korzyści jakie niesie za sobą wdrożenie jego zaleceń.

Dodatkowych informacji udzieli p. Marta Mazurkiewicz tel. 726 116 114.