Nestlé przyspiesza działania na rzecz zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych

 

Między rokiem 2020 a 2025 Nestlé wycofa nienadające się do recyklingu materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych lub takie, których recykling jest wyjątkowo trudny. Dotyczy to wszystkich produktów firmy na całym świecie. Wprowadzi natomiast do swojego globalnego portfolio alternatywne materiały opakowaniowe i nawiąże partnerstwa z wiodącymi specjalistami w tym zakresie:

 

  • Od lutego 2019 roku Nestlé rozpocznie eliminację plastikowych słomek, wykorzystując w tym celu alternatywne materiały, takie jak papier.
  • W pierwszym kwartale 2019 r. firma zacznie także wprowadzać opakowania papierowe dla marki Nesquik, a w drugiej połowie bieżącego roku dla batonika YES! Także Smarties rozpoczyna w tym roku wprowadzanie opakowań wolnych od tworzyw sztucznych. W 2020 r. marka Milo wprowadzi worki papierowe.
  • Nestlé Waters zwiększy zawartość PET z recyklingu do 35% na poziomie globalnym. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone i marka Poland Springs, oraz 4 marki europejskie: Acqua Panna, Buxton, Henniez i Levissima. W każdej z nich udział tego tworzywa zostanie zwiększony do 50%.
  • Udany recykling wymaga odpowiedniej infrastruktury, która nie zawsze jest dostępna na miejscu. Dlatego Instytut Badań Nad Opakowaniami testuje tworzywa alternatywne: nowe materiały papierowe i biodegradowalne polimery
  • Wraz z innymi producentami wody, Nestlé zobowiązało się – w ramach Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych (EFBW), aby do 2025 r. w Unii Europejskiej zbieranych było 90% wszystkich butelek PET, a co najmniej 25% odzyskanego tworzywa wykorzystywano do produkcji nowych.
  • Powyższa deklaracja przewiduje również wprowadzanie innowacji i inwestowanie w ekoprojekty oraz badania nad sztucznymi materiałami powstałymi z tworzyw niekopalnych. Jednym ze sposobów na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań jest wspieranie przez Nestlé Polska Science Challenge Day. Ten projekt umożliwia przetestowanie czy zgłoszone przez naukowców, wynalazców i ekostartupy pomysły zmierzające do zredukowania problemu plastiku na świecie, mają w sobie potencjał biznesowy.

W eliminację jednorazowych plastikowych przedmiotów, których nie można poddać recyklingowi firma zaangażowała wszystkie ze swoich 4 200 obiektów na całym świecie. Zostaną one zastąpione materiałami, które można łatwo poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Firma ma także zapewnić środki niezbędne do zbierania materiałów nadających się do recyklingu, takich jak PET czy aluminium, tam gdzie są używane.

źródło: informacja prasowa Nestlé