Optymalizacja procesu mycia CIP

Mycie w obiegu zamkniętym CIP jest jednym z najważniejszych procesów dla utrzymania higieny w zakładzie przetwórczym. Bywa, że do przeprowadzenia pełnego cyklu mycia, zużywane są znaczące ilości wody, środków chemicznych, energii. Sam proces trwa bardzo długo, bo wydaje się, że tylko wtedy instalacja zostanie dobrze umyta. Szkoda, że nie można zajrzeć do układu, żeby sprawdzić, czy tak długi proces jest rzeczywiście potrzebny… A może jednak można to sprawdzić?

CIPTEC Sensor

Firma Diversey jest w stanie to zrobić. W wachlarzu usług merytorycznych, które oferuje, jest program CIPTEC, który dzięki wykorzystaniu danych spektrofotometrycznych i analizie statystycznej, specjalnie opracowanych do zastosowania w zakładach mleczarskich, diagnozuje efektywność kolejnych etapów procesu mycia w układzie CIP i skuteczność usuwania zabrudzeń. Te dane, wraz z informacjami o przewodzeniu, przepływie i temperaturze, są wykorzystywane, aby ograniczyć nadmierny czas, poświęcony na mycie, przy zachowaniu marginesu bezpieczeństwa na poziomie 6 sigma.

Całość prowadzi do optymalizacji CIP na nowym poziomie. Analizowane są wszystkie cykle mycia w monitorowanym układzie, dostarczając pełnych informacji na temat możliwych ulepszeń, które bezpośrednio wpływają także na efektywność operacyjną.

Oprócz programu CiPTECIP, Diversey oferuje także inne programy, które mają na celu pomóc przedsiębiorstwom w optymalizacji wydajności w siedmiu kluczowych obszarach: produktywność, woda, energia, wydajność, trwałość, bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo biologiczne.