Julian Pawlak, prezes KUPS o rynku SNN w Polsce

Wartość sprzedaży kategorii SNN to ca 6 mld zł i stanowi 27% wartości całego rynku napojów bezalkoholowych. Gdyby wziąć tylko soki i nektary pod uwagę, to ze spożyciem 800 mln litrów plasujemy się wolumenowo na piątym miejscu w Europie.

W Europie rynek soków i nektarów kurczy się od 2009 roku. W Polsce już w 2012 roku udało się odwrócić trend i od tego czasu rynek rośnie systematycznie. W 2016 roku Polska była jednym z niewielu krajów, gdzie nastąpił wzrost spożycia o 5,7% rok do roku i o 15% w stosunku do roku 2012, podczas, gdy cała Europa zmniejszyła spożycie w tym czasie o 10,3%. W rezultacie polska konsumpcja osiągnęła poziom 21 l/osobę, co przekracza już o ponad 3 litry średnie spożycie w UE.