DEGAS COLD czyli odtlenianie wody w kolumnie procesowej metodą „na zimno”

W branży browarniczej od dawna wiadomo, że wysoka zawartość tlenu jest zabójcza dla jakości oraz przydatności do spożycia piwa. W celu uwarzenia piwa o najwyższej jakości, charakteryzującego się długim terminem przydatności do spożycia, potrzebna jest woda odtleniona (DAW).

Firma Centec specjalnie dla browarów zaprojektowała i zbudowała układ procesowy, służący do produkcji wody odtlenionej metodą w kolumnie na zimno. Układ procesowy nosi nazwę Centec Degas Cold.

Piwo po procesie fermentacji zawiera tlen na poziomie 0 ppb natomiast bezpośrednio przed rozlewem wartość ta wzrasta średnio do 50-100 ppb. Standardowa zawartość tlenu w wodzie wynosi 10.000 ppb. Ponieważ woda jest używana nie tylko do produkcji piwa, ale również do czynności takich jak przepłukiwanie rurociągów, niska zawartość tlenu w wodzie korzystnie wpływa na obniżenie jego wartości w samym piwie.
Odtlenianie odbywa się w temperaturze pokojowej. Podczas tego unikalnego procesu technologicznego woda podawana jest na szczyt kolumny, gdzie jest rozpraszana. Kolumna wypełniona jest specjalnym wkładem, wykonanym z setek specjalnie ukształtowanych i wyprofilowanych blach, ułożonych w taki sposób, aby woda przepływała pomiędzy nimi wieloma strumieniami w dół kolumny. Dzięki temu zwiększa się powierzchnię i czas kontaktu pomiędzy wodą a gazem wypierającym (CO2 lub N2). Do budowy wsadu zastosowano specjalną blachę stalową, certyfikowaną do wykorzystania w instalacjach procesowych, służących do produkcji. Pozwala to na zachowanie oryginalnego i naturalnego smaku oraz aromatu piwa.
Gaz wypierający wprowadza się na dole kolumny i przemieszcza się on w górę, w przeciwnym kierunku do wody. Duża różnica ciśnień cząstkowych O2 powoduje wyparcie tlenu z wody do gazu. Na szczycie kolumny, usunięty tlen opuszcza kolumnę w postaci gazu wraz z nierozpuszczonym gazem wypierającym. Zawartość O2 w wodzie odgazowanej mierzy się w sposób ciągły.

Woda, praktycznie już pozbawiona tlenu, zbiera się w dolnej części kolumny i służy dalszym procesom.
Aby uniknąć nasycania wody dwutlenkiem węgla lub azotem i obniżyć koszty eksploatacji, urządzenie może również pracować w warunkach próżniowych, całkowicie bez użycia gazu wypierającego.

Przestrzeń, w której odbywa się produkcja piwa w browarach bywa różna, dlatego samą kolumnę można dodatkowo podzielić na dwie części w przypadkach, gdzie wysokość stropu powoduje ograniczenia.