Ekoinwestor 2021 w MLECZARSTWIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie zakłady przetwarzające mleko do udziału w kolejnej edycji branżowego konkursu, promującego działania prośrodowiskowe. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Cele Konkursu:

  • podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu mleczarskiego
  • promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie,
  • prezentacja rozwiązań efektywnego wykorzystania energii,
  • wskazywanie optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
  • wyróżnienie najciekawszych projektów środowiskowych zrealizowanych w przemyśle mleczarskim,
  • popularyzacja najlepszych dostępnych praktyk związanych z efektywnością energetyczną i ograniczaniem zużycia mediów

Harmonogram i czas trwania konkursu:
• Zgłaszanie projektów do konkursu upływa z dniem 31 lipca 2021.
• Do końca sierpnia Kapituła Konkursowa ocenia projekty i wyłania zwycięzców. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 29 września w Mrągowie, podczas Gali Polskiego Kongresu Serowarskiego.

Skład Kapituły Konkursowej:

Prof. dr hab. Janusz Wojdalski

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Dr inż. Lech Maryniak

Zasady zgłaszania projektów:
• Prawo nadsyłania zgłoszeń mają przedstawiciele zakładów produkcyjnych wdrażających inwestycje środowiskowe, klienci firmy oraz dostawcy usług/technologii w imieniu swoich klientów.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.


Zgłaszany projekt powinien w znaczący sposób poprawiać parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, emisją zanieczyszczeń, produkcją odpadów lub zużyciem mediów w procesie produkcji.
Osobne wyróżnienie może zostać przyznane w kategorii „komunikacja ekologiczna z klientem”

REGULAMIN (kliknij)

KARTA ZGłOSZENIA UDZIAŁU (kliknij)

LOGO DO POBRANIA (kliknij)