Doskonałe wyniki producenta wina

Producent, importer i dystrybutor win Ambra SA wypracował w I półroczu 2022 r. 525 mln zł przychodów ze sprzedaży – o 12,7% więcej niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 60 mln zł i wzrósł o 2,65.

źródło: Ambra SA