Fuzja Braci Sadowników i Victoria Cymes

30 czerwca 2023 r. firmy Bracia Sadownicy i Victoria Cymes sfinalizowały transakcję, na mocy której, działając już jako Grupa, umocnią swoją pozycję w kategorii soków i napojów. Spółki pozostają na rynku jako oddzielne podmioty. W pierwszej fazie konsolidacja odbędzie się na poziomie kluczowych procesów i kultury organizacyjnej. Celem biznesowym Grupy jest podwojenie obrotu w ciągu trzech lat (w bieżącym roku estymowane jest około 200 mln zł przychodów) oraz zbudowanie jednej z najsilniejszych i najbardziej sprawnych bezpośrednich dystrybucji produktów świeżych w Polsce, jako jednej z kluczowych przewag konkurencyjnych. Prezesem zarządu Grupy został Adam Jędrzejewski, założyciel marki Bracia Sadownicy. Lech Krukowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu firmy Victoria Cymes, objął funkcję doradcy zarządu.

Victoria Cymes i Bracia Sadownicy planują w ciągu trzech lat po fuzji podwoić przychody.

Dzięki fuzji obu spółek, zwiększą one udział do 2,5% w wartym ~4,7 mld zł rynku soków, nektarów i napojów owocowych. Połączone spółki oczekują osiągnięcia 200 mln zł przychodów jeszcze w 2023 roku.

Victoria Cymes to producent doskonałych soków, również kilkudniowych, produkowanych metodą HPP. Bracia Sadownicy to producent soków, przecierów i musów. W 2022 r. Victoria Cymes osiągnęła 92 mln zł przychodów (wobec 109,7 mln zł w 2019 r.), a Bracia Sadownicy osiągnęli 48,9 mln zł przychodów w 2021 r. (wobec 20,8 mln zł w 2019 r.).

Połączenie dwóch firm o charakterze rodzinnym pozwoli nam rozwijać się na większą skalę, ale jednocześnie zachować kameralność i lokalność. Jesteśmy przekonani, że dwa różne pokolenia, dwie różne energie, ale ten sam cel i co najważniejsze – te same wartości, wyniosą obie firmy na zupełnie inny poziom. Chcemy jak najlepiej wykorzystać własne silne moce sprzedażowe i jeszcze mocniej rozwinąć sieć dystrybucji, aby docierać ze świeżym produktem do sklepów, zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nowoczesnym, w każdym zakątku Polski – mówi Adam Jędrzejewski, założyciel marki Bracia Sadownicy.

Po połączeniu chcemy wejść w nowe kategorie produktowe, które pozwolą nam w pełni wykorzystać możliwości dystrybucyjne. Naszym celem jest budowanie platformy produktów świeżych, naturalnych i zgodnych z filozofią neocraft, gdzie kluczowa jest autentyczność i właściwe zrozumienie oczekiwań współczesnych konsumentów. Nie chcemy konkurować z koncernami – chcemy budować własną ścieżkę rozwoju. Najpierw jednak uporządkujemy ofertę obu firm w sposób pozwalający uniknąć kanibalizacji produktów, a jednocześnie zbudować szerokie portfolio produktów z różnym pozycjonowaniem cenowym. – mówi Aleksandra Głuchowska, członek zarządu spółek Bracia Sadownicy i Victoria Cymes.

Zakłady produkcyjne Grupy zlokalizowane są w Śmiłowicach (woj. kujawsko-pomorskie) i Wałczu (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z planami Grupa będzie kontynuować współpracę z dotychczasowymi kluczowymi podwykonawcami i dostawcami.

W ramach połączenia firm tworzona jest nowa struktura w oparciu o obecnych pracowników, co oznacza dla nich przede wszystkim szansę na rozwój w dobrze im znanej, własnej organizacji. Grupa nie planuje redukcji zatrudnienia, lecz wzrost i rozwój struktur.

W niektórych aspektach się różnimy, ale na wiele spraw patrzymy w sposób podobny. Jest to szansa dla obu zespołów, aby uczyć się od siebie nawzajem. Wierzymy w to, że budujemy dla nas wszystkich nową rzeczywistość i kreujemy na rynku coś zupełnie nowego. Liczymy się z tym, że przed nami dużo pracy i wiele wyzwań wynikających z połączenia dwóch struktur, jednak wiemy, że nasze organizacje tworzą ludzie, którzy są otwarci i chcą się rozwijać, więc patrzymy na to, jak na siłę napędową. – podkreśla Adam Jędrzejewski.

W ocenie firmy, w sektorze owocowo-warzywnym cały czas drzemie ogromna siła i potencjał do rozwoju. Rynek soków NFC jest najprężniej rozwijającą się gałęzią produktów sokowniczych w ostatnich latach. Według danych Acumen Research and Consulting globalny rynek soków tłoczonych na zimno osiągnął w 2021 roku wartość 1 452,7 mln USD i w latach 2022 – 2030 ma rosnąć w średniorocznie o 7,3 proc., aby w 2030 r. osiągnąć wartość 2 684,8 mln USD. Stale rosnące zainteresowanie sokami NFC świadczy o coraz większej świadomości Polaków, którzy w sklepach szukają nie tylko produktów smacznych, ale też takich z naturalnym składem i wyróżniających się najwyższą jakością. Globalne trendy wciąż mówią o rosnącym znaczeniu warzyw i owoców i ich roli w zbilansowanej i zróżnicowanej diecie; podkreślają również rosnące znaczenie lokalnych produktów. Polska także, jako jeden z kluczowych producentów owoców i warzyw, oferuje dostęp do surowców, stwarzając tym samym dobre warunki dla rozwoju branży.