Dino Polska zamierza rozbudowywać moce przerobowe własnych zakładów mięsnych

Agro-Rydzyna jest producentem i dostawcą wysokiej jakości świeżego mięsa wieprzowego do sklepów Dino i głównym dostawcą wędlin. Ponadto Agro-Rydzyna pośredniczy w zakupie mięsa drobiowego dla sklepów Dino od dostawców zewnętrznych. Cała produkcja zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę jest sprzedawana za pośrednictwem sieci sklepów Dino. W 2022 r. produkty i towary dostarczone przez Agro Rydzynę wygenerowały blisko 14% przychodów ze sprzedaży Dino Polska – czytamy w rocznym sprawozdaniu Dino Polska i Grupy Dino Polska za 2022 r.

Własny zakład mięsny Agro-Rydzyna stanowi dla grupy atut. Planowane nakłady inwestycyjne na 2023 r. to około 1,3 mld PLN, na co w głównej mierze, oprócz rozwoju sieci sklepów, złożą się wydatki na zaplecze logistyczne oraz na rozbudowę zakładu mięsnego Agro-Rydzyna i budowę mniejszego zakładu rozbioru mięsa w innym regionie Polski.