Czy to koniec pseudohodowli psów i kotów? Komisja Europejska na straży dobrostanu zwierząt

Komisja Europejska chce zmienić realia związane z hodowlą zwierząt oraz handlem nimi. Przedstawiono już projekt ustawy w tej sprawie. Przepisy, które obowiązują teraz w Unii mają ponad 20 lat, KE chce ich nowelizacji.

Unia Europejska to dom dla ponad 72 mln psów oraz ponad 83 mln kotów. Szacuje się, że sprzedaż tych zwierząt to 1.3 mld euro rocznie. Ten lukratywny rynek kusi również pseudohodowców, zwłaszcza, że kary za działania niezgodne z prawem są bardzo łagodne. Psy i koty pochodzące z patologicznych hodowli często mają problemy zdrowotne,  a także behawioralne.

Aktualnie unijne przepisy nie regulują warunków przetrzymywania zwierząt, leczenia ich oraz transportu. Problemem jest również brak regulacji związanych z opieką nad nimi w hodowlach, schroniskach czy w sklepach zoologicznych.

Komisja Europejska wyznaczyła teraz główne kierunki, które wymagają poprawy, jest to wprowadzenie przepisów dot.: Utrzymywania i traktowania zwierząt w hodowlach, kontroli sprzedaży zwierząt przez internet, oferowania przez państwa członkowskie szkoleń dla osób zajmujących się zwierzętami, importu psów i kotów zgodnie z normami.

W UE jest miejsce tylko dla hodowców, którzy posiadają zezwolenia

Psy i koty muszą mieć warunki, które pozwolą im przejawiać naturalne instynkty. KE chce, aby państwa członkowskie wprowadziły przepisy, które na to pozwolą. Mają to być wymogi regulujące minimalną przestrzeń, w której może przebywać zwierzę, zakaz przetrzymywania ich w klatkach, dostęp do naturalnego światła i aktywności na zewnątrz, a także wymogi żywnościowe, czy odpowiednia temperatura ich przetrzymywania. Rozmnażanie także pod kontrolą – limity częstotliwości oraz minimalnego wieku zwierząt i zakaz rozmnażania ich w prostej linii. Nowe przepisy wprowadziłyby również zakaz okaleczenia zwierząt, chodzi o obcinanie zwierzętom uszu i ogonów, zabiegi mogłyby być wykonywane jedynie w celach medycznych.

Prowadzenie hodowli będzie pod ścisłą kontrolą konkretnych organów. Psy i koty w hodowlach będą musiały posiadach chipy, hodowca będzie również zobowiązany do wpisania ich w krajowy rejestr, który będzie interoperacyjny z bazami wszystkich państw członkowskich. Taki system pozwoli również osobom chcącym kupić zwierzę na sprawdzenie ogłoszenia.

Sprzedający będą musieli kontrolować sprzedaż i będą zobowiązani do sprawdzenia czy kupujący są świadomi odpowiedzialności za zwierzę i idącymi za tym obowiązkami.

Przewóz zwierząt w Unii będzie kontrolowany, a import z krajów poza UE będzie podlegał obowiązkowi rejestracji.

Transport zwierząt w nowych przepisach

Komisja Europejska chce, aby zwierzęta miały możliwość komfortowego przejazdu z miejsca A do miejsca B, dlatego przepisy mają dotyczyć również uregulowania maksymalnego czasu podróży i przerw oraz minimalnej przestrzeni, a także temperatur otoczenia, w których będą mogły być przewożone.

Komisja planuje wprowadzić następujące przepisy dot. przewozu zwierząt:

– zwierzęta jadące do rzeźni będą mogły być transportowane maks. 9 godzin

– zwierzęta nieprzeznaczone mogą jechać najdłużej 21 godziny, po tym czasie zwierzęta należy rozładować i do 24 godziny transportu zapewnić im odpoczynek, wodę i karmę. Po tym czasie zwierzęta można ponownie transportować przez kolejnych 21 godzin

– zabroniony będzie przewóz samic, których okres ciąży przekroczy 80%

– młode zwierzęta – takie jak prosięta czy cielęta, jeszcze nieodsadzone od matki powinny być transportowane przez maks. 18 godzin, z godzinną przerwą po 9 godzinach jazdy

– stare kury będą mogły być przewożone w temp min. 15 stopni Celsjusza i maks. 10 godzin

Fermy zwierząt futerkowych pod lupą

Komisja Europejska zobowiązała się sprawdzić wpływ hodowli futerkowych na dobrostan zwierząt. Głównie sprawdzone zostanie czy jest możliwość przeprowadzenia kontroli zdrowia zwierząt i ocena etykietowania wyrobów.

„Jedno zdrowie” pod takim hasłem Komisja Europejska rozpoczyna zmiany, wyznając zasadę, że zdrowie zwierząt wpływa na zdrowie ludzi.

 

 

Źródło: https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art39542671-rewolucja-dla-psow-kotow-i-nie-tylko-tak-ke-chce-poprawic-los-zwierzat