Publiczne konsultacje EFSA w sprawie stosowania glikozydów stewiolowych (E 960 a-d) w żywności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do 7 maja 2024 r. prowadzi publiczne konsultacje w sprawie wniosku International Stevia Council dotyczącego rozszerzenia stosowania substancji słodzącej – glikozydów stewiolowych (E 960 a-d) w określonych kategoriach żywności.

Główne założenia wniosku:
1) Rozszerzenie możliwości stosowania glikozydów stewiolowych w wyrobach cukierniczych (kategoria żywności 07.2. załącznika II cz. D rozporządzenia nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności)

2) Podniesienie maksymalnego dopuszczalnego poziomu glikozydów stewiolowych w nektarach owocowych (kategoria żywności 14.1.3.) oraz napojach smakowych i aromatyzowanych (kategoria żywności 14.1.4.)

Wyroby cukiernicze
Obecnie możliwe jest stosowanie substancji słodzącej w postaci glikozydów stewiolowych jedynie w produkcji cienkich waflów (oblatów) – Essoblaten (w kategorii żywności 7.02) Maksymalny poziom dodatku wynosi w tych produktach 330 mg/kg.
International Stevia Council wnioskuje o rozszerzenie możliwości stosowania E 960 a-d w:
1) Batonach zbożowych o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru – maksymalna proponowana dawka 300 mg/kg;
2) Ciastkach/biszkoptach o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru – maksymalna proponowana dawka 200 mg/kg;
3) Rożkach waflowych i waflach o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru – maksymalna proponowana dawka 300 mg/kg;
4) Ciastach o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru – maksymalna proponowana dawka 240 mg/kg.

Nektary owocowe
Do nektarów owocowych o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru możliwe jest dodawanie glikozydów stewiolowych w ilości do 100 mg/l. Proponowana zmiana dotyczy możliwości stosowania w nektarach owocowych w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE maksymalnie 125 mg/l tej substancji słodzącej.

Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Dodatki do żywności E 960a-d mogą być stosowane w ilości nie większej niż 80 mg/l do napojów smakowych o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru.
International Stevia Council proponuje, aby zwiększyć maksymalne limity glikozydów stewiolowych z dodatkowym rozróżnieniem na podkategorie:
1) Napoje smakowe o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru – maksymalnie 150 mg/l;
2) Napoje dla sportowców o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru – maksymalnie 120 mg/l;
3) Napoje energetyczne o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru – maksymalnie 200 mg/l.

Korzyści dla konsumentów
Wnioskodawca wskazuje, że udzielenie zgody na stosowanie E 960a-d przyniesie konsumentom szereg korzyści, polegających na szerszej dostępności produktów, które charakteryzują się:
• brakiem lub obniżoną wartością energetyczną czy też brakiem dodanych cukrów
• wysoką słodkością przy niskim poziomie użycia dodatku do żywności
• możliwością stosowania przez osoby kontrolujące całkowite spożycie energii
• brakiem negatywnego wpływu na higienę jamy ustnej (brak fermentujących węglowodanów)
• dobrą stabilnością chemiczną
• alternatywą dla już zatwierdzonych substancji słodzących pochodzenia syntetycznego, zapewniającą konsumentom szerszy wybór, a tym samym zmniejszającą spożycie każdego pojedynczego słodzika.

Możliwość zgłaszania uwag
EFSA dokona oceny zgodności dostarczonego przez International Stevia Council wniosku i zawartych w nim danych z przepisami prawa. Oceniana będzie również ich przydatność do oceny ryzyka.
Do 7 maja 2024 r. podmioty zainteresowane (m.in. podmioty działające w branży cukierniczej i napojowej, a także w np. producenci dodatków do żywności) mogą przesyłać swoje uwagi i opinie do tego wniosku. Możliwe jest także przedłożenie EFSA dodatkowych danych lub plików.
Wszystkie merytoryczne uwagi zostaną rozpatrzone i uwzględnione podczas przeprowadzanej oceny naukowej EFSA.
Formularz zgłaszania uwag dostępy jest TUTAJ
Podsumowanie wniosku dostępne jest na stronie EFSA – tutaj

autor: Paulina Szczypkowska, KDCP