Ekoinwestorzy w przemyśle spożywczym wybrani

Celem konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie oraz wyróżnianie najciekawszych projektów środowiskowych, zrealizowanych w przemyśle spożywczym. Zwycięskie projekty w znaczący sposób poprawiają parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i ograniczaniem zużycia mediów w procesie produkcji.

Skład kapituły konkursowej:

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

prof. dr hab. inż. Janusz Budny

prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski

prof. dr hab. Roman Niżnikowski

dr inż. Lech Maryniak

—————————————————————————————————————–

Czasopismo AgroIndustry to kwartalnik skupiający się na przemyśle spożywczym. Dociera bezpośrednio do zakładów produkcyjnych mających siedzibę w Polsce, dostawców i firm z otoczenia branży. Docieramy również do instytucji, mających wpływ na polski przemysł rolno- spożywczy, uczelni wyższych i do bibliotek przy tych uczelniach. Czasopismo ma zasięg ogólnopolski. Wszystkie najważniejsze imprezy branżowe w Polsce i za granicą obejmowane są medialnym patronatem AgroIndustry.

Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym – konkurs organizowany przez redakcję czasopisma Agroindustry pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska. Zwycięskie projekty w znaczący sposób poprawiają parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i ograniczaniem zużycia mediów w procesie produkcji. Laureaci konkursu Ekoinwestor w poprzednich latach: SM Mlekovita, Mars Polska, Coca-Cola HBC Polska, SM Mlekpol, OSM Sierpc, PepsiCo Poland, Grupa Żywiec oraz Maspex.