Mintel: pięć kluczowych trendów na rynku żywności w 2019r.

Pełna jawność

W epoce postprawdy konsumenci domagają się od firm spożywczych pełnej, totalnej przejrzystości.

Powszechny brak zaufania powoduje wzrost presji ciążącej na producentach: oczekuje się od nich rzetelnych i wyczerpujących informacji o sposobie, miejscu oraz zasadach uprawy, hodowli, pozyskiwania i przetwarzania surowców, a także sprzedaży gotowych produktów. Potrzeba upewniania się co do bezpieczeństwa i wiarygodności żywności i napojów spowodowała, że producenci coraz częściej promują nowo wprowadzane na światowy rynek produkty jako „naturalne”, „ekologiczne” czy „zgodne z zasadami etyki”. Oprócz oczekiwań związanych z podawaniem dokładniejszych informacji o produktach, wyzwaniem dla firm spożywczych będzie też nowa fala wymagań dotyczących przejrzystości etykiet. Producenci i detaliści będą musieli „zdemokratyzować” zasady informowania o pochodzeniu i składzie swoich wyrobów, tak aby oferowane produkty były dostępne dla wszystkich konsumentów, niezależnie od wysokości dochodów w gospodarstwie domowym.

Samospełniające się praktyki

Ponieważ coraz większa liczba konsumentów uważa, że współczesne życie jest stresujące i pełne pośpiechu, wszechstronne i zrównoważone diety staną się integralnym elementem rutynowego dbania o siebie.

Ogromne tempo współczesnego życia, bycie non-stop online, coraz powszechniejszy brak zaufania oraz niepokojące doniesienia ze świata polityki i mediów sprawiają, że wielu konsumentów poszukuje sposobów ucieczki od negatywnych aspektów życia. Wiele przytłoczonych współczesnością osób koncentruje się na trosce o swoje potrzeby i daje pierwszeństwo czasowi przeznaczonemu tylko dla siebie oraz związanym z tym działaniom. Przewidujemy więc, że zindywidualizowane definicje równowagi i dbania o siebie wzmocnią zapotrzebowanie na zróżnicowane pod względem formy, receptury i wielkości porcji produkty spożywcze, które będą obiecywać konsumentom poprawę nastroju, a przy tym pasować do ich własnych, wszechstronnie zróżnicowanych koncepcji zdrowia i dobrego samopoczucia. Coraz większa liczba konsumentów będzie szukać składników, produktów i połączeń zapewniających korzyści odżywcze, fizyczne i emocjonalne, pomocne w samodzielnym dbaniu o siebie i własny dobrostan.