Polacy europejskim liderem spożycia soków warzywnych

Jak pokazuje raport Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN)[1], już w 2014 roku wypiliśmy aż 243 miliony litrów soków warzywnych, co czyni nas liderem spożycia tego typu soków w Europie. Dwa lata temu 14,6% respondentów deklarowało ich konsumpcję, a obecnie już 18,1%. Najczęściej sięgają po nie kobiety. W 2015 roku spożycie soków warzywnych wśród kobiet wynosiło 73,5%, aktualnie 77,1%. Soki warzywne są dużo chętniej niż soki owocowe traktowane jako zamiennik posiłku. W ten sposób spożywa je 36,2% badanych, czyli aż 6% więcej niż w 2015 roku. Ich spożycie między posiłkami wynosi 69,5%, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do wyników sprzed dwóch lat.

Rośnie także popularność musów. Ich spożywanie deklaruje obecnie 60% badanych, co stanowi wzrost o około 7,1% w porównaniu do wyników sprzed dwóch lat. Wzrosła też częstotliwość ich spożywania – dwa lata temu spożycie musów kilka razy w tygodniu zadeklarowało 22,2% badanych, obecnie już 28,1%. Spożycie musów przynajmniej raz dziennie wśród dorosłych wzrosło w ciągu ostatnich dwóch lat o 15,3%.

 

Trzyletnia kampania edukacyjno-informacyjna pod hasłem „Soki i musy – witaminy w SMART formie”, organizowana przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków objęła aż pięć rynków: polski, czeski, litewski, rumuński i słowacki. Wśród krajów, w których została przeprowadzona odnotowano, że w Polsce i Rumunii – 61,5% polskich konsumentek i prawie 55% rumuńskich deklaruje, że w ich domach spożywa się od 3 do 8 litrów soku tygodniowo. W stosunku do 2015 roku w obu tych krajach odnotowano realny wzrost spożycia 100% soków o ponad 7,0% w 2016 roku[2].  Na pozostałych rynkach: czeskim, słowackim i litewskim ponad 55% badanych twierdzi, że spożywa do 3 litrów soku tygodniowo. Wyniki badań wykazują deklaratywny wzrost spożycia soków na wszystkich rynkach, co znajduje potwierdzenie w raporcie AIJN, który wykazuje, że roczne spożycie soków na Litwie utrzymuje się na stałym poziomie, zaś w Czechach i Słowacji odnotowano większe spożycie 100% soków w 2016 o ponad 6,2% w stosunku do poprzedniego roku[3]Nasza kampania ma na celu edukować i inspirować społeczeństwo oraz podpowiadać sprytne sposoby na włączenie warzyw i owoców do codziennego jadłospisu, np. w postaci szklanki soku. Zależy nam na tym, aby oprócz budowania świadomości, wśród konsumentów pojawiły się również realne nawyki sięgania po warzywa, owoce, sok lub mus każdego dnia. Jak pokazują najnowsze badania coraz więcej Polaków wprowadza je do swojego jadłospisu, gdyż zdają sobie sprawę, że są one nieodłącznym elementem zbilansowanej diety – mówi Barbara Groele, sekretarz generalna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

 

[1] AIJN 2015 Liquid Fruit, Market Report

[2] AIJN 2017 Liquid Fruit, Market Report

[3] AIJN 2017 Liquid Fruit, Market Report

źródło: informacja prasowa KUPS