2,63 litra wody do produkcji litra piwa

Dzięki wieloletnim wysiłkom pracowników Kompanii Piwowarskiej polskie browary  są liderami w efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi w całej grupie Asahi Europe.

Browary wykorzystują z miejskich wodociągów a także z własnych ujęć. Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2017 Kompanii Piwowarskiej zawiera informację, iż pobór wody nie wpływa negatywnie na stan jej zasobów (na podstawie analizy ryzyk wodnych).