Piątnica jednak nie przejmie Bielmleku

14 grudnia 2002 Zarząd OSM Piątnica poinformował, że po przeprowadzonej analizie faktycznej i prawnej stanu przedsiębiorstwa oraz ocenie poziomu ryzyka, związanego z koniecznością ponoszenia kosztów funkcjonowania SM Bielmlek, OSM Piątnica nie będzie kontynuować działań zmierzających do przejęcia SM Bielmlek.