Jadalne białko z plastiku?

Postępy w mikrobiologii sugerują, że bakterie i grzyby mogą pomóc w rozwiązaniu problemu odpadów z tworzyw sztucznych. Odkrywamy zdolność mikroorganizmów do degradacji tworzyw sztucznych. Niektóre szczepy bakterii mogą rozkładać polietylen, czyli najczęściej używany polimer z tworzywa sztucznego.

Ting Lu i Stephen Techtmann -naukowcy z USA stworzyli biologiczny proces, który zamienia odpady z tworzyw sztucznych w jadalne białko w proszku. W tym celu wykorzystują zarówno naturalnie występujące, jak i zmodyfikowane mikroorganizmy do metabolizowania odpadów z tworzyw sztucznych i przekształcania ich w żywność.

Według komunikatu prasowego z University of Illinois Urbana-Champaign, naukowcy planują wykorzystać fundusze, aby uczynić swój proces całkowicie opartym na biotechnologii, w celu wzmocnienia profilu odżywczego powstałego proszku białkowego i przystosowanie technologii do pracy na szerszej gamie polimerów z tworzyw sztucznych i innych niejadalnych odpadów.

Źródło: thespoon.tech