Krajowy Plan Strategiczny dla WPR zatwierdzony

KE zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – poinformował na Twitterze minister Kowalczyk.

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa. Jest podstawą do ubiegania się przez nasz kraj o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie ma być kierowane głównie do rolników, ale również do samorządów i przedsiębiorców.

Budżet Planu Strategicznego wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie ma być przeznaczonych przeszło 17 mld euro.

Plan w swym założeniu ma wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw i branży przetwórczej a także poprawę warunków życia na wsi.