Eksport pet food – obiecujące perspektywy

Karma dla zwierząt domowych stanowi istotną grupę towarową polskiego eksportu. Z wynikiem 1,9 mld EUR w 2022 r. odpowiadała za 0,5 proc. wartości polskiego eksportu ogółem oraz 4 proc. Całego eksportu rolno-spożywczego. W latach 2013-2022 wartość jej eksportu z Polski wzrosła aż o 461 proc., zaś wolumen o 180 proc. Według danych ITC, w 2022 r. udział Polski w światowym eksporcie karmy dla zwierząt domowych wyniósł 4,6 proc.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, eksport karmy dla psów i kotów w 2022 r. wyniósł 1,6 mld EUR i stanowił ponad 84 proc. wartości i 76 proc. wolumenu całego eksportu karmy dla zwierząt domowych. Według danych ITC, w 2022 r. Polska – z udziałem 7,6 proc. – była 5. światowym jej eksporterem. W ubiegłym roku do najważniejszych rynków zbytu polskiej karmy należały państwa unijne, a wśród nich Niemcy (34 proc. udział w wartości polskiego eksportu karmy), Włochy (ok. 5,4 proc.), Francja i Czechy (po 5,3 proc.) oraz Rumunia (4,6 proc). Wśród państw spoza Unii Europejskiej eksportowaliśmy karmę m.in. do Wielkiej Brytanii (6,9 proc.) i na Ukrainę (3,3 proc.).

Szacuje się, że na całym świecie jest ponad 700 milionów psów i 250 milionów kotów żyjących w domach. Ostatni raport FEDIAF European PetFood podaje, że 91 mln gospodarstw domowych w Europie w 2022 r. posiadało ok. 340 mln zwierząt domowych, w tym m.in. 127 mln kotów i 104 mln psów. Statystyki informują, że w USA w 89 milionach gospodarstw domowych jest co najmniej jeden pies lub kot. Chiński rynek karmy dla zwierząt domowych osiągnąć ma w 2026 r. wartość 16,3 mld USD. Rynek chiński, otwarty dla polskich eksporterów w czerwcu br wygląda na perspektywiczny rynek dla zwiększenia wolumenu eksportu polskiej karmy.

źródło: Polski Instytut Ekonomiczny