Kompania Piwowarska redukuje emisję dwutlenku węgla

Kompania Piwowarska zainstalowała innowacyjne rozwiązanie w browarze w Tychach. Nowoczesny system odzyskiwania energii oparty jest na pompie ciepła i przyczynia się do istotnej redukcji emisji dwutlenku węgla o 15%.

Warzenie piwa to proces wymagający dużych ilości energii cieplnej. Ograniczenie emisji związanych z pozyskiwaniem tego rodzaju energii jest dużym wyzwaniem. Dominującym źródłem energii cieplnej w browarach Kompanii Piwowarskiej jest spalanie gazu ziemnego – tę metodę producent piwa wykorzystuje m.in. w Tyskich Browarach Książęcych i w Lech Browary Wielkopolski. W końcówce 2023 roku ukończona została inwestycja w nowoczesne pompy ciepła w browarze w Tychach, której celem jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz redukcji emisji CO₂ związanej z funkcjonowaniem browaru.
To innowacyjne rozwiązanie polega na przechwyceniu energii cieplnej z procesu chłodzenia piwa w fermentorach oraz w zbiornikach leżakowych, czyli dużych pionowych zbiornikach znajdujących się w browarze i ponownym jej wykorzystaniu do wytwarzania wody gorącej. Przy użyciu pompy ciepła oraz łącznej mocy elektrycznej układu 500 kW jesteśmy w stanie uzyskać aż 1500 kW energii cieplnej. Dzięki temu rozwiązaniu zużyjemy o 15% mniej gazu ziemnego, a co za tym idzie zmniejszymy emisję CO₂ o 15% w browarze w Tychach. Wytworzona energia jest wykorzystywana do podgrzewania wody na potrzeby centralnego ogrzewania oraz do procesów mycia w browarze – skomentował Piotr Noras, szef techniki.
Inwestycja w pompy jest częścią realizacji strategii firmy pod nazwą „Lepsza Przyszłość 2030”, która łączy plany biznesowe z ambicjami w sferze zrównoważonego rozwoju. Zawarte w niej cele biznesowe mają wymiar równorzędny z celami środowiskowymi. Wśród priorytetów środowiskowych firma wyznaczyła sobie m.in. osiągnięcie neutralności węglowej swoich browarów do 2030 r. Do 2050 roku Kompania Piwowarska planuje osiągnąć całkowitą neutralność węglową w całym łańcuchu dostaw.
W pierwszym kwartale 2024 roku Kompania Piwowarska planuje zakończyć instalację kolejnych pomp ciepła w browarze w Poznaniu. Inwestycja przyczyni się do redukcji emisji w browarze o 19%. Te dwa projekty przełożą się na redukcję emisji CO₂ o 15% w skali roku dla wszystkich browarów firmy. Całkowity koszt inwestycji, w obu lokalizacjach, to 25 mln złotych.