Retractor – odpowiedź na czyszczenie trudnych obszarów

Zapobieganie zanieczyszczeniu ma kluczowe znaczenie w projektowaniu linii procesów higienicznych. Niemniej producenci często muszą mierzyć się z trudnością podczas czyszczenia kanałów, zbiorników i trudnodostępnych, niewidocznych obszarów. Nowa obrotowa głowica natryskowa SaniMidget Retractor Alfa Laval– wysocewydajne urządzenie do czyszczenia zapewnia całkowitą pewność podczas czyszczenia, wzmacniając bezpieczeństwo produktów przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności i wydajności.

Swobodnie obracająca się głowica SaniMidget Retractor to najnowszy przykład tego, jak pracujemy aby zapewnić 100% pokrycia przy czyszczeniu w liniach procesów higienicznych, np. w zakładach produkujących mleko lub mleko modyfikowane dla dzieci – mówi Babak Shojaei, menedżer ds. zarządzania produktami z działu czyszczenia zbiorników firmy Alfa Laval.  – Pozostajemy niestrudzeni w naszych wysiłkach związanych z wdrażaniem innowacji w celu spełnienia potrzeb klientów – dodaje Shojaei.

Pewność przy czyszczeniu. Szybkie i ekonomiczne przygotowanie zbiorników w sposób zapewniający nieskazitelną czystość i przygotowanie wszystkich powierzchni wewnętrznych do produkcji jest proste ze swobodnie obracającą się głowicą. Dynamiczne i wydajne pod kątem wykorzystania zasobów chowane urządzenie do czyszczenia instalacji pozostaje odseparowane od obszaru produktu podczas produkcji jako zlicowane ze ścianą zbiornika. Głowica rozpylająca wysuwa się, rozpylając środek czyszczący pod kątem 310° na całej powierzchni zbiornika. Po zakończeniu cyklu czyszczenia głowica rozpylająca cofa się, a zbiornik jest od razu gotowy do produkcji.

Poprawa dostępności procesu i bezpieczeństwa produktów.  Obrotowa głowica Retractor szybko i efektywnie usuwa pozostałości z powierzchni wewnętrznych trudnych do czyszczenia zbiorników, ograniczając zanieczyszczenie krzyżowe, minimalizując czas przestoju i zwiększając produktywność. Urządzenie jest zgodne z przepisami FDA, UE i prawem Chin i gwarantuje stosowanie dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych w zakładach zajmujących się nabiałem, żywnością, napojami, produktami domowymi i higieny osobistej oraz innych zakładach procesowych. W przypadku linii procesowych związanych z produktami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi o wysokiej czystości odpowiednim rozwiązaniem będzie swobodnie obracający się retraktor w wersji UltraPure. Na żądanie dostępny jest pakiet dokumentacji 3.1 w zakresie części metalowych.

Do 35% oszczędności w zakresie wykorzystania wody, środków chemicznych i czasu. To dynamiczne i wydajne pod kątem użycia zasobów urządzenie do czyszczenia zapewnia nawet 35% oszczędności w zakresie wykorzystania wody, środków chemicznych i czasu w każdym cyklu czyszczenia CIP w porównaniu do konwencjonalnej technologii ze statyczną kulą rozpylającą. Ponadto bardziej wydajne zastosowanie zasobów wzmacnia kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w całym procesie produkcyjnym.

Niski całkowity koszt eksploatacji. Instalacja, obsługa i konserwacja obrotowej głowicy Retractor jest prosta i ekonomiczna ze względu na jego uproszczoną konstrukcję. Aby w pełni zautomatyzować obsługę, należy sparować co najmniej dwa urządzenia do czyszczenia z tej serii oraz jednostki do kontrolowania i monitorowania Alfa Laval ThinkTop z istniejącym systemem CIP. Podsumowując, całkowity koszt eksploatacji głowicy jest niski ze względu na minimalny koszt i wysiłek związany z jego posiadaniem i obsługą.

Dowiedz się więcej na stronie www.alfalaval.com/FreeRotatingRetractor