Organizacja Brewers of Europe nawołuje do zmian

Przed wyborami do parlamentu Europejskiego, które odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024 r. Organizacja Brewers of Europe, zrzeszająca krajowe stowarzyszenia piwowarów z 29 państw europejskich, przedstawia swój manifest. Jest to zestaw krótkich zaleceń dla rządzących, który ma na celu wsparcie europejskiego sektora piwowarskiego w nadchodzącej kadencji. Są to reguły dla wszystkich, przynoszące korzyści obywatelom, środowisku i gospodarkom.

Manifest składa się z 7 postulatów, w których organizacja nawołuje Unię Europejską do wkładu w zrównoważony rozwój branży.

Brewers of Europe chce, aby piwo zostało postrzegane jako napój o niższej zawartości alkoholu, który może zachęcić konsumentów do umiarkowanego spożycia. Organizacja porusza również temat podatku akcyzowego, który winien być mniejszy w porównaniu z mocnymi alkoholami. Zwraca uwagę na rozbieżności w polityce opakowaniowej i polityce dotyczącej odpadów opakowaniowych.

Zagadnieniem, które również pojawia się w manifeście jest etykietowanie napojów, organizacja chce, aby przepisy wprost mówiły, co ma się znaleźć na etykiecie z uwzględnieniem porównywalnych danych dotyczących składników i kalorii, nie zapominając o trwającej transformacji cyfrowej, która ma umożliwić konsumentom szerszą wiedzę na temat napoju, który wybierają. W manifeście również o zrównoważonym rozwoju, który spełni cele klimatyczne UE na 2030 r. Organizacja chce także utrzymania pozycji Europy jako wiodącego regionu produkującego piwo.

Całość manifestu dostępna na stronie:

Manifesto for sustainable brewing