Spór o pestycydy we Francji

Francja łagodzi zakaz stosowania pestycydów zagrażających pszczołom, aby pomóc sektorowi cukrowniczemu.


We wtorek 6 października francuscy ustawodawcy zatwierdzili projekt ustawy zezwalającej plantatorom buraków cukrowych na stosowanie zakazanych pestycydów. Projekt ma pomóc przemysłowi cukrowniczemu osłabionemu przez spadek cen. Rząd zaproponował, że plantatorzy buraka cukrowego będą mogli stosować neonikotynoidy na nasionach buraków cukrowych do 1 lipca 2023 r. Rolnicy dotknięci chorobami upraw przyjęli dokument z ulgą.


Julien Denormandie, francuski Minister Rolnictwa stwierdził podczas gorących debat nad projektem, że ma on chronić francuską “samowystarczalność cukrową” i nie jest antyśrodowiskowy.


Działacze na rzecz ochrony środowiska twierdzą z kolei, że neonikotynoidy zaburzają zmysł orientacji i sposób rozmnażania pszczół. Ekolodzy potępili odstępstwo, nazywając je zwrotem o 180 stopni, który zagraża ekosystemowi i zdrowiu publicznemu, również dlatego, że pozostałości chemikaliów pozostają w glebie i wodzie.
Historia zapamięta, że pomimo dowodów naukowych i nacisków opinii publicznej ten rząd nadal zachęca do zatruwania gleby, zwierząt i naszej żywności stwierdził Clement Senechal, działacz Greenpeace France.


We Francji, która jest największym producentem cukru w Unii Europejskiej, uprawy buraków cukrowych zajmują 420 000 hektarów.

Projekt czeka dalsze procedowanie.

źródło: www.euroactiv.com