Innowacyjni Farmerzy wybrani

Innowacyjny Farmer to konkurs, do którego zgłosić udział mogli rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie Polski. Wyróżnienia za innowacyjne praktyki w rolnictwie przyznane zostały w trzech kategoriach – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i technologie.

Kategoria „Technologie”

Pierwsze miejsce przyznano panu Damianowi Wilk – rolnikowi, który własnoręcznie wprowadził znaczą ilość modernizacji, usprawnień i innowacji. Laureat podczas gali określony został mianem „Adama Słodowego polskiego rolnictwa”, na potwierdzenie, że innowacyjność nie musi być nierozerwalnie kojarzona z dużymi gospodarstwami.

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymali państwo Jolanta i Sławomir Tupikowscy, którzy dzięki wyjątkowej dbałości o glebę i zastosowaniu nowoczesnych technologii uprawy i rolnictwa precyzyjnego, na słabych ziemiach (klasy od 4B do 6) osiągają wysokie plony. Ich gospodarstwo jest świetnym przykładem zastosowania uprawy konserwującej i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają ekonomiczne prosperowanie.

Wyróżniony w tej kategorii został również Michał Konat, który w swoim gospodarstwie Farm Service, łączy sprzęt wielu producentów w jeden zintegrowany system zarządzania. Wykorzystanie przez niego najnowszych technologii rolnictwa precyzyjnego, daje wiele korzyści i jest przykładem efektywnego gospodarowania.

Kategoria „Produkcja roślinna”

Tu pierwszą nagrodę otrzymał Marcin Gryn. Bezorkowa uprawa ziemniaka, nawożenie wgłębne, siew w technologii strip-till oraz intensyfikacja życia biologicznego w glebie i troska o jej strukturę – tym charakteryzuje się jego innowacyjne gospodarstwo.

Druga pozycja na podium przypadła Miłoszowi Dobrowolskiemu, farmerowi, którego zdaniem kluczem do sukcesu w rolnictwie są innowacje odpowiednio dobrane do profilu produkcji. Przywiązuje dużą wagę do ciągłej modernizacji parku maszynowego i wykorzystywania narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Uwagę powinny zwrócić agregaty i siewniki do uproszczonej uprawy oraz fakt, że większość pól uprawiana jest w technologii strip till oraz w siewie bezpośrednim.

Wyróżnienie otrzymał Andrzej Falkowski, który wraz z synem prowadzi ośrodek inkubacji i hodowli narybku ryb słodkowodnych oraz konwencjonalne gospodarstwo rolne z hodowlą jeleni i danieli. Do nieustannie rozwijającego się gospodarstwa w tym roku dołączyła innowacyjna technologia uprawy roślin – akwaponika.

Kategoria „Produkcja zwierzęca”

Zwycięzcą kategorii został Emil Sobecki, właściciel marki „Smaki Doliny Zielawy”. Gdy hodowla świń na małą skalę przestała być opłacalna, wraz z żoną postanowił poszerzyć działalność o bezpośrednią sprzedaż swoich wędlin. Mimo działania na trudnym rynku i konkurencyjności marketów, rozwijają własną markę.

Drugie miejsce zajął Damian Kacprzak, który w swoim gospodarstwie utrzymuje ponad 600 loch. Oprócz miana stada o najwyższym statusie zdrowotnym SPF, który utrzymuje od 13 lat, cały proces produkcji prowadzi całkowicie bez użycia antybiotyków.

Wyróżnieni w tej kategorii zostali Beata i Dominik Pleśnierowiczowie. Stosowane przez nich żywienie bydła opasowego metodą „na sucho”, czyli bez kiszonek, to przykład innowacyjnego rozwiązania, które niekoniecznie musi oznaczać korzystania z nowoczesnych technologii. Państwo Pleśnierowiczowie nie tylko wprowadzają nowatorskie rozwiązania, ale również promują je w środowisku rolniczym.

W skład kapituły konkursowej weszli: dr hab. Paweł Krystian Bereś z Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Rzeszowie, Katarzyna Boczek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, dr inż. Mirosław Czechlowski z Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW z Katedry Hodowli Zwierząt, Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie, prof. dr hab. Marek Korbas z Zakładu Mykologii Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Marek Krysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego oddz. Radom, dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie, prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie, dr hab. Benedykt Pepliński, prof. UPP, reprezentujący Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Jerzy Próchnicki z Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, dr Jacek Skudlarski z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, dr inż. Michał Rokicki, dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz przedstawiciele redakcji farmer.pl.

(imago Public Relations)