Gobarto, kontrolowane przez grupę Cedrob, wykłada 30 mln zł na spółki zajmujące się dystrybucją wyrobów mięsnych

Gobarto zawarł warunkową przedwstępną umowę nabycia 100 proc. udziałów w Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw Gryko sp. j. oraz nabycia 100 proc. udziałów w Franko Dystrybucja sp. z o.o., za łączną cenę 31 mln zł – poinformował Gobarto w komunikacie.

Po uzyskaniu zgody na koncentrację i ostatecznym nabyciu przedmiotowych udziałów spółka ma rozszerzyć działalność swojej grupy kapitałowej o hurtownie wędlin, drobiu i przetworów mięsnych zlokalizowane w północno-wschodniej części Polski na obszarze województw podlaskiego i warmińsko–mazurskiego.