Winiarze na gorąco komentują zniesienie akcyzy na cydr i perry

Zerowa stawka akcyzy dla cydru to krok milowy w rozwoju tej kategorii w Polsce.
Cydr funkcjonuje pod ogromną presją piwa, które posiada niższą akcyzę i znacznie niższe koszty produkcji. Dodatkowo konkurencyjność piwa wzrasta, ponieważ może ono być reklamowane, a cydr nie, nawet jeśli posiada taką samą zawartość alkoholu.
Niestety, w kategorii piwa dużą grupę stanowią produkty udające cydr, ale nie wykorzystujące surowca, jakim jest jabłko. Należy podkreślić, że nasz kraj jako potentat w produkcji tych owoców musi dbać o zagospodarowanie surowca na rodzimym rynku. W Polsce mamy najwyższy udział soku w cydrze spośród krajów UE – jest to minimum 60%, co gwarantuje wykorzystanie polskiego jabłka. Zerowa stawka podatku spowoduje, że cydr będzie mógł konkurować z piwem, co jednocześnie zwiększy zapotrzebowanie na rodzime owoce i tym samym będzie wspierać polskich sadowników.
Należy zwrócić uwagę, że już dwukrotnie była obiecana zerowa stawka podatku akcyzowego na cydr, ale pod naciskiem międzynarodowych koncernów piwowarskich, które nie są zainteresowane poprawą sytuacji naszych rolników, te obietnice nie zostały zrealizowane. Jako ZP PRW udało nam się przekonać ustawodawcę, aby dodał cydry aromatyzowane do Ustawy Winiarskiej w 2022 roku, dzięki czemu cydr po wielu latach spadku wrócił na ścieżkę wzrostu. Warianty smakowe są popularne we wszystkich kategoriach alkoholi, dlatego tak ważnym dla rozwoju cydru było włączenie go do tej kategorii.
Jeżeli dodamy obecnie zerową stawkę akcyzy na cydr, będzie to gwarantować rozwój kategorii w Polsce, o co jako największy w Europie producent jabłek powinniśmy już dawno zadbać – Jakub Nowak, prezes firmy JNT Group

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przemyślanych i skoordynowanych działań ze strony Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Finansów. Niewątpliwie obniżenie stawki akcyzy na cydr do zera przyczyni się do znacznego zagospodarowania polskich jabłek przez rodzimych producentów.
Członkowie ZP PRW od lat zabiegali o szeroką promocję cydrów. Wielkość produkcji naszych sadowników daje Polsce 3. miejsce na świecie. Naturalnym i oczywistym kierunkiem zagospodarowania dobrych jakościowo jabłek jest produkcja cydru. Warto podkreślić, że polskie cydry charakteryzują się znacznie wyższym udziałem owoców niż cydry produkowane w większości krajów europejskich. Brak obowiązku oznaczania znakami skarbowymi akcyzy to także ukłon w kierunku małych, lokalnych wytwórców, dla których otrzymanie wszelkich zezwoleń stanowiło wyzwanie logistyczne – Grzegorz Bartol, wiceprezes firmy Bartex

To wspaniała wiadomość i decyzja bardzo wyczekiwana przez branżę. Zerowa akcyza, a przy tym zniesienie obowiązku banderolowania, da szansę polskim producentom cydru na konkurowanie z zagranicznymi koncernami, które zalewają polski rynek swoimi cydropodobnymi produktami wprowadzanymi u nas jako napoje piwne. Jesteśmy przekonani, że w Polsce cydr może stać się napojem narodowym. Mamy ku temu wszelkie warunki i warto wykorzystać ten potencjał.
Dałoby to możliwość wykorzystania znacznych ilości krajowych jabłek i przyczyniłoby się do rozwiązania problemu ich nadprodukcji.
Miniony rok pokazał, że cydry preferuje coraz więcej konsumentów. Cydr cieszył się dwukrotnie szybszym tempem rozwoju wartości sprzedaży, aniżeli alkohole ogółem. Konsumentom odpowiada jego niskoalkoholowy, lekki charakter, zgodny z aktualnymi trendami obserwowanymi nie tylko w Polsce, ale i za granicą – Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa