Pierwsze Forum Technologii Winiarskich FTW (relacja)

I Forum Technologii Winiarskich odbyło się w Kielcach we wrześniu 2023.

Rynek wina w Polsce dynamicznie się rozwija, stąd pomysł na organizację specjalistycznego spotkania, dotykającego rynku, trendów, jakości  i technologii produkcji.

Pierwszy dzień Forum rozpoczął się od specjalistycznych warsztatów, dotyczących systemu kaucyjnego i gospodarki odpadami oraz przepisów związanych z oznaczeniami na etykietach.

Drugi dzień otworzył wykład Moniki Koźlakiewicz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, która rozpoczęła wystąpienie słowami „Chcemy być urzędem ponad podziałami”. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na ustawę o wyrobach winiarskich, a swoją prezentację podsumowała informacjami dotyczącymi trendów wzrostowych w polskim winiarstwie. Od 2009 nastąpił w Polsce 25 -ciokrotny wzrost liczby plantatorów i 42 -krotny wzrost produkcji wina.

Kolejną prezentację poprowadziła Magdalena Kapłan z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prelegentka sama prowadzi winnicę i zaznaczyła, w opozycji do swojej przedmówczyni, że w kwestii procedur jest to problematyczne. Kapłan wymieniła również szereg trudności z jakimi zmagają się rolnicy uprawiający winogrona, ale zaznaczyła też, że polskie winiarstwo nie boi się już produkcji odmian wyższej klasy.

Tomasz Potrzebowski z firmy Henkell Freixenet podkreślił że międzynarodowy koncern, który reprezentuje, jest przede wszystkim producentem winogron z własnymi plantacjami. Wytłumaczył również skąd pomysł utworzenia nowego kierunku studiów w Polsce pod patronatem firmy. Chcą uczyć co robić z winem, kiedy już zostało wytworzone. Prelegent omówił trendy globalne na rynku wina. Zaznaczył, że to trudny moment dla wina: na światowym rynku winiarskim odnotowywane są duże spadki w kategorii win spokojnych a perspektywy jego poprawy nie są oczywiste. Wzrasta natomiast wartościowa sprzedaż wina, kupujemy wina lepsze i droższe. Trwa również rewolucja w całej kategorii win musujących, a szczególnie wśród prosecco. Wino musujące to teraz wino codzienne, które konsumenci wybierają chętnie do każdego rodzaju okazji.

Prezentację firmy Optiflow poprowadził Jakub Stobiecki, który zaproponował uczestnikom urządzenie firmy Reda do całkowitej lub częściowej dealkoholizacji wina. Urządzenie jest kompleksowe i nie ma potrzeby jego przezbrajania.

Agnieszka Łakomiec i Agnieszka Zygulska z WIJHARS w warsztatowym wystąpieniu opowiedziały o certyfikacji win gronowych. Kluczem do przejścia kontroli inspektoratu jest rzetelne wypełnianie dokumentów.

Dziękujemy uczestnikom za przyjazd i aktywny udział. Do zobaczenia w 2024 roku.