EKOINWESTOR 2016 w Przemyśle Spożywczym

ekoinwestor_2016

Z przyjemnością prezentujemy zwycięzców pierwszej edycji branżowego konkursu ekologicznego, pod patronatem Agro Industry.

 

 

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

Cele Konkursu:

– podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego,

– promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie,

– wskazywanie optymalnych źródeł finansowania inwestycji,

– wyróżnienie najciekawszych projektów środowiskowych zrealizowanych w przemyśle spożywczym,

– popularyzacja najlepszych dostępnych praktyk związanych z efektywnością energetyczną i ograniczaniem zużycia mediów

 

Harmonogram i czas trwania konkursu:

  • Zgłaszanie projektów do konkursu upłynęło z dniem 15 marca 2016.
  • Do 20 marca redakcja AgroIndustry wyłoniła 20 najciekawszych projektów i przekazała je członkom Kapituły Konkursowej.
  • Do 30 marca Kapituła Konkursowa oceniłaprojekty i wyłaniła zwycięzców. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło w trakcie GALI „EKOINWESTORA”, dn. 12 kwietnia 2016 w hotelu Magellan w Bronisławowie.

 

Zasady zgłaszania projektów:

  • Prawo nadsyłania zgłoszeń mieli przedstawiciele zakładów produkcyjnych wdrażających inwestycje środowiskowe, klienci firmy oraz dostawcy usług/technologii w imieniu swoich klientów.
  • Udział w konkursie byłbezpłatny.

 

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU

 

 

Kontakt do organizatora:

Agencja Promocji Biznesu

tel. 32- 726 79 47