Transformacja Danone w Polsce

Obecny w Polsce od 30 lat Danone łączy działające dotąd niezależnie spółki Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój jedną strukturą zarządczą. Wszystkimi kategoriami produktów będzie kierował zespół pod przewodnictwem Pawła Piątka, dotychczasowego prezesa Nutricia Sp. z o.o.

To nie tylko zmiana struktury, to zmiana sposobu myślenia – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny Grupy spółek Danone w Polsce – Budujemy silny zespół, który dobrze zna polskie uwarunkowania i będzie w stanie jeszcze lepiej przełożyć realizowaną przez nas misję, na realne i dopasowane lokalnie rozwiązania. Chcemy nadal towarzyszyć Polakom na każdym etapie życia. Znamy dobrze tutejsze wyzwania i potrzeby. Zarówno w obszarze zdrowia, jak i wyzwań środowiskowych – dodaje.