Warka 2022 – nasza relacja

Po dwóch latach “covidowej” przerwy do kalendarza branżowych spotkań powróciła konferencja WARKA, organizowana przez firmy Fructopol, Flottweg, Pall i Netzsch. Spotkanie ma na celu prezentację technologii dla przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz integrację środowiska.

Swoją ofertę zaprezentowała dodatkowo również firma Intermasz a wykłady Bożeny Noseckiej (IERIGŻ) i Barbary Groele (KUPS) dopełniły część merytoryczną. Zebrani wysłuchali także rozmowy – debaty, dotyczącej wyzwań przetwórców na tle aktualnej niestabilnej sytuacji rynkowej. W debacie wzięli udział Roman Kopech (Vertograd Juice), Andrzej Ronicki (Dohler) oraz Daniel Olszewski (Flottweg).

Dariusz Boroński (Fructopol) zaprezentował najsilniejsze strony firmy: kompleksowość, wiedzę, optymizm, upraszczanie i unikanie stresu.
Bożena Nosecka zaprezentowała szereg danych rynkowych dotyczących rynku soków.
Ceny eksportowe, a raczej ich wahania jak zwykle, wzbudziły sporo emocji.
Okazuje się również, że Polska importuje niewielkie ilości zagęszczonego soku jabłkowego.
Michał Klunder i Piotr Ziarko reprezentowali firmę Pall.
Roman Kopech i Andrzej Ronicki ustalają ostatnie szczegóły przed debatą
Marcin Skrzypek (Intermasz) opowiedział o możliwościach, jakie oferują techniki membranowe w procesie produkcji koncentratu.
Daniel Olszewski (Flottweg) zachęcał klientów do dywersyfikacji produkcji i przestawienia części produkcji na soki NFC
Barbara Groele (KUPS) zaprezentowała najnowsze informacje dotyczące legislacji i wyzwań branży