Innowacyjne partnerstwo technologiczne: zrównoważona produkcja wołowiny w Polsce

Wstępne dane wskazują na poprawę zdrowia i reprodukcji na stadzie

ABP Poland, podmiot należący do jednego z czołowych prywatnych przetwórców mięsa w Europie, uruchomił – w ramach inicjatywy na rzecz zrównoważonej produkcji wołowiny – pierwsze w Polsce pilotażowe gospodarstwo w Chełminku w województwie wielkopolskim. W ramach projektu wykorzystane zostaną rozwiązania do analizy danych, mające na celu poprawę produktywności, rentowności i zrównoważonego rozwoju polskich gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. W ciągu najbliższych dwóch-trzech lat 40-hektarowe gospodarstwo stanie się stadem doświadczalnym dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Projekt realizowany jest we współpracy z MSD Animal Health, światowym liderem w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt i producentem szerokiej gamy farmaceutyków weterynaryjnych, szczepionek i rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej. To wspólne przedsięwzięcie wykorzystuje kompleksowy zestaw rozwiązań technologicznych, które obejmują identyfikację zwierząt oraz monitoring. Gospodarstwo uczestniczące w projekcie zajmuje się hodowlą bydła mlecznego oraz opasaniem zwierząt – zarówno ras mlecznych, jak i mięsnych, które po osiągnięciu odpowiedniej wagi trafiają do przetwórstwa w pobliskim zakładzie ABP w Pniewach.

System monitorowania (SenseHub®) przy pomocy sensorów umieszczonych w kolczykach i obrożach gromadzi informacje o dobrostanie zwierząt, które są następnie przesyłane do komputera lub urządzenia mobilnego. Technologia śledzi wzorce zachowań (m.in. aktywność ruchową zwierząt, spożycie wody i paszy, przeżuwanie). Zebrane dane są dostępne w czasie rzeczywistym. W ciągu ok. 10 dni po założeniu kolczyka lub obroży system uczy się normalnego zachowania zwierzęcia. Oprogramowanie jest w stanie zdefiniować wzorce dla każdego zwierzęcia, by w razie potrzeby wysyłać powiadomienia w przypadku oznak niepokoju lub rui. Wdrożony w pilotażowym gospodarstwie w Chełminku system monitorowania zapewnia hodowcom wiele korzyści. Na podstawie zebranych informacji mogą oni wykrywać rozwijające się problemy zdrowotne, szybko oceniać reakcję na różne zabiegi weterynaryjne, a także śledzić problemy zdrowotne zwierząt w okresach wysokiego ryzyka i błyskawicznie na nie reagować. Hodowcy mogą również skorzystać z optymalizacji wskaźników rozrodu i procesów podejmowania decyzji dotyczących zdrowia całego stada. Co więcej, mogą lepiej zrozumieć wpływ czynników środowiskowych na dobrostan zwierząt i skutecznie rozwiązywać zaistniałe problemy.
Inne obszary wokół których koncentruje się działalność pilotażowego gospodarstwa  obejmują profilaktykę zdrowotną zwierząt, w tym opracowywanie protokołów szczepień oraz zarządzania siarą. Ma to na celu ograniczenie stosowania antybiotyków i poprawę wydajności zwierząt w obu kierunkach produkcji: mlecznej i mięsnej. Kolejnym istotnym zadaniem gospodarstwa jest podkreślenie roli pracy hodowlanej zarówno w stadzie bydła mlecznego, jak i mięsnego.

Pierwsze raporty:

Od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych na początku 2023 r. pojawiły się pewne wczesne wskaźniki dotyczące zdrowia zwierząt i reprodukcji w monitorowanym stadzie.
• Parametry zdrowia: od 1 stycznia 2023 r. wartość indeksu ogólnego stanu zdrowia wzrosła z 92,3 do 97,3. Wynik wyznaczany jest na podstawie stanu zdrowia wszystkich zwierząt w stadzie w ciągu ostatnich 30 dni.
• Parametry rozrodu: w tym samym okresie (4 miesiące) współczynnik zacieleń wzrósł z 40,0 do 60,0. Jednocześnie indeks inseminacyjny zmniejszył się z 2,5 do 1,2 (słomki nasienia/ciążę) co wskazuje na dużą poprawę.
Pilotażowe gospodarstwo w Chełminku to dopiero początek wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które pomogą naszym dostawcom bydła. Mamy nadzieję, że odegra kluczową rolę we wspieraniu hodowców w całym kraju, aby stali się światowymi liderami zrównoważonej produkcji wołowiny – podkreśla Piotr Romaszewski, członek zespołu ds. zrównoważonego rolnictwa w ABP Poland. Hodowla zwierząt może odgrywać ważną rolę w poprawie rentowności, wydajności i zrównoważenia środowiskowego. Liczymy, że stosując odpowiednią genetykę bydła mlecznego, wraz z technologią SenseHub®, zdołamy poprawić parametry rozrodu stada, zwiększyć udział nasienia seksowanego, równocześnie zwiększając wykorzystanie nasienia bydła mięsnego. Doprowadzi to do uzyskania lepszych wyników w stadzie mlecznym, a jednocześnie znacząco wpłynie na poprawę wyników produkcyjnych opasanych zwierząt.

MSD Animal Health Polska cieszy się z możliwości współpracy z ABP Poland, która jest liderem rynku w sektorze produkcji wołowiny. Naszym celem, jako firmy zajmującej się nauką i technologią biofarmaceutyczną, jest dostarczanie rozwiązań, które pomogą poprawić dobrostan zwierząt i zwiększą wydajność gospodarstw – dodaje Mariusz Kleszczewski, dyrektor zarządzający MSD Animal Health na Europę Centralną i Polskę. Nasza współpraca zakłada wsparcie hodowców w realizacji wyzwań, które nigdy dotąd nie były tak ogromne ani złożone i nigdy nie podlegały tak szybkim zmianom. Hodowla i produkcja wołowiny w Polsce mogą być bardziej zrównoważone i zaawansowane dzięki innowacyjnym technologiom, gromadzeniu danych i naszemu doświadczeniu. Wstępne wyniki dowodzą, że SenseHub® zapewnia hodowcom szereg dodatkowych korzyści. Z nadzieją oczekujemy na jeszcze lepsze rezultaty i zwiększenie skali współpracy z APB Poland oraz jej partnerami – dodaje Kleszczewski.
Dotychczasowe wyniki uzyskane na farmach demonstracyjnych ABP w Irlandii i Wielkiej Brytanii dowodzą, że możliwe jest ulepszenie genetyki cieląt mieszańców bydła mlecznego z mięsnym, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na produkcję mleka oraz środowisko naturalne.
Podczas realizacji projektu w Polsce firma zamierza opracować profilaktyczne proaktywne protokoły zdrowotne, które zostaną udostępnione hodowcom współpracującym z ABP Poland w ramach programu wsparcia i zapewniania jakości.

ABP Poland – informacje o firmie
ABP Poland posiada trzy zakłady przetwórstwa wołowiny: w Pniewach, Kłosowicach i Tykocinie. Lokalizacja każdego z nich została dobrana z myślą o skróceniu czasu transportu zwierząt do minimum. Firma dostarcza produkty mięsne do sektora detalicznego, gastronomicznego i produkcyjnego w Polsce i całej Europie Wschodniej. Jest częścią ABP Food Group, jednego z czołowych prywatnych przetwórców mięsa w Europie, który zatrudnia ponad 10 tys. osób w ponad 48 zakładach przetwórczych w 11 krajach.
Informacje o MSD Animal Health
Działania MSD, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie funkcjonującej pod nazwą Merck & Co., Inc., jednoczą się wokół jej celu: MSD wykorzystuje potęgę najnowocześniejszej nauki, aby ratować życie i poprawiać jego jakość na całym świecie. Od ponad 100 lat jesteśmy liderem w dziedzinie badań naukowych, opracowując leki, szczepionki i innowacyjne rozwiązania zdrowotne dotyczące najbardziej wymagających chorób. MSD Animal Health, oddział firmy Merck & Co., Inc. z siedzibą w Rahway, N.J., USA, jest globalną organizacją zajmującą się ochroną zdrowia zwierząt. Poprzez swoje zaangażowanie w program The Science of Healthier Animals® MSD Animal Health oferuje lekarzom weterynarii, hodowcom, właścicielom zwierząt i instytucjom państwowym jeden z najszerszych asortymentów farmaceutyków weterynaryjnych, szczepionek oraz rozwiązań i usług w zakresie ochrony zdrowia, a także obszerny pakiet połączonych technologii, który obejmuje produkty do identyfikacji, identyfikowalności i monitorowania. Celem MSD Animal Health jest ochrona i poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i wydajności zwierząt oraz ludzi zajmujących się nimi. MSD intensywnie inwestuje w dynamiczne i kompleksowe zasoby badawczo-rozwojowe oraz nowoczesny, globalny łańcuch dostaw. MSD Animal Health jest obecna w ponad 50 krajach, a jej produkty są dostępne na około 150 światowych rynkach.