Krakowscy spece od bezpiecznej żywności otworzyli Centrum Innowacji

Uwarzą piwo, zliofilizują truskawkę, przygotują destylat, zrobią ser i lody, wydobędą białka serwatkowe, usmażą pączki, zrobią koncentrat z soku, wyprodukują wino, wyhodują wybrane mikroorganizmy, przefiltrują, wysuszą, zapakują, zautomatyzują proces a na koniec zajmą się odpadami poprodukcyjnymi. W Krakowie oficjalnie ruszyło Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Inwestycja kosztowała 70 milionów złotych. Wydaje się, że były to dobrze wydane pieniądze.

Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie długo witał szanownych zgromadzonych gości

To centrum powinno mieć nazwę Współpracy – liderzy się zmieniali ale wszyscy kolejni mieli ten sam cel i dążyli w tym samym kierunku – powiedziała Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prorektor ds. nauki

Prezentacją zespołu i infrastruktury centrum zajęła się Anna Ptaszek, dyrektor CIoBPiBŻ. Naszym największym atutem jest kadra naukowa – interdyscyplinarny zespół, składający się praktycznie z wszystkich przedstawicieli nauk rolniczych – dodała

 

CIoBPiBŻ ma być ośrodkiem rozwojowym z najnowocześniejszą w Polsce Południowej infrastrukturą, która pozwoli na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji bezpiecznej i żywności

Duże wrażenie robi minibrowar ze śrutownią, warzelnią, rozlewnią, magazynem i leżakownią piw. Można tu eksperymentować również z piwami wymrażanymi. Szefem tego działu jest Marek Zdaniewicz

 

Laboratorium Suszarnictwa wysuszy wszystko innowacyjnymi metodami (mikrofalowe podciśnieniowe i z wymuszonym obiegiem powietrza, konwencyjne, promiennikowe oraz sublimacyjne). Szefem pracowni jest Jakub Sikora

Paweł Ptaszek, kierownik pracowni procesów podstawowych, prezentuje zebranym świeżo wyprodukowaną wege przekąskę

Laboratorium Technologii Win, Soków i Napojów z Leżakownią i Magazynem szefuje Tomasz Tarko

Celem działalności Centrum będzie prowadzenie innowacyjnych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania, dzięki którym możliwe będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii na polski rynek przetwórstwa rolno-spożywczego, zmierzających do:

– produkcji żywności bezpiecznej o wysokiej jakości i walorach prozdrowotnych,

– zapewnienia ekologii produkcji (minimalizacja ilości produktów ubocznych i odpadów, zmniejszenie zużycia energii i wody, ochrona środowiska naturalnego),

– wzrostu konkurencyjności polskiej żywności i całego sektora spożywczego.

 

Oferta współpracy Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności zapewnia bezpośredni i komercyjny dostęp do zaplecza B+R obejmujący między innymi dostęp do wiedzy interdyscyplinarnych zespołów badawczych składających się z technologów żywności, specjalistów ds. żywienia, inżynierów mechaników i inżynierów procesowych oraz chemików, biochemików, biotechnologów i analityków, specjalistów z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, zootechniki, weterynarii, ochrony środowiska, automatyki, analizy danych;
współpracę w zakresie uzyskania innowacji produktowych w skali krajowej lub europejskiej oraz przygotowanie projektów technologicznych i procesowych (obejmujących także bilans mediów i energii);
wynajem wybranych pracowni (linii produkcyjnych) prowadzony w celu wykonania pilotażowych partii produkcyjnych lub przeprowadzenia prób technologicznych.

Centrum dysponuje również specjalistycznymi laboratoriami o szerokim spektrum analitycznym i badawczym, które warunkują współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi, w obszarze zagadnień związanych z żywieniem człowieka. Dysponujemy zespolonym zapleczem pracowni nutrigenomiki, proteomiki, histologicznej i komórek pierwotnych.

W ramach Centrum wyodrębnione zostały dwie funkcjonalne strefy – komercyjna i niekomercyjna. W ramach części niekomercyjnej realizowane będą badania własne lub finansowane np. ze środków NCN, natomiast część komercyjna przygotowana jest na realizację prac badawczych zleconych przez przedsiębiorstwa.
Utworzenie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności umożliwi szeroką współpracę z przedsiębiorcami – badania prowadzone w Centrum będą ukierunkowane na aktualne potrzeby interesariuszy zewnętrznych branży spożywczej.
Zgodnie z zapisami Agendy Badawczej, celem badań realizowanych w oparciu o infrastrukturę CIoBPiBŻ będzie poprawa jakości produktów spożywczych, a w konsekwencji – zdrowia konsumentów, również ze względu na aspekt ochrony środowiska naturalnego, który stanowi jeden z podstawowych założeń projektu, a który wynika z ograniczenia marnotrawienia żywności i ilości powstających odpadów.

Badania mają obejmować następujące obszary badawcze:
-nowe innowacyjne technologie produkcji i przetwórstwa żywności, które umożliwią poprawę wartości odżywczej żywności, eliminację składników szkodliwych/toksycznych i alergenów,
– nowe systemy pakowania, magazynowania i badania jakości żywności
– żywność ekologiczna i regionalna,
– produkty projektowane o określonych cechach żywieniowych i zdrowotnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta (żywność funkcjonalna oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
– przetwarzanie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego.

Badania przyczynią się one bezpośrednio do poprawy jakości życia mieszkańców, będą bowiem ukierunkowane na rozwiązanie istotnych problemów społecznych związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności. Prowadzone badania będą dostarczały innowacyjnych, nowatorskich i udoskonalonych produktów spożywczych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów.